แอปพลิเคชัน COVIDSafe และสิทธิความเป็นส่วนตัวของฉัน

ข้อมูลสำหรับบุคคลทั่วไปเกี่ยวกับการใช้พระราชบัญญัติความเป็นส่วนตัวสำหรับแอปพลิเคชัน COVIDSafe

ข้อมูลบนหน้านี้บรรยายถึงวิธีการนำพระราชบัญญัติความเป็นส่วนตัว ค.ศ. 1988 (พ.ร.บ.ความเป็นส่วนตัว) มาใช้กับแอปพลิเคชัน COVIDSafe

แอปพลิเคชัน COVIDSafe คืออะไร?

แอปพลิเคชัน COVIDSafe เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการรับมือกับการระบาดใหญ่ของโรคโควิด-19  ของรัฐบาลออสเตรเลียและช่วยในเรื่องการติดต่อผู้คนที่อาจสัมผัสกับเชื้อไวรัส โปรดเข้าไปที่เว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอปพลิเคชันนี้

มีใครสามารถบังคับให้ฉันใช้แอปพลิเคชัน COVIDSafe ได้หรือไม่?

ไม่ได้ แอปพลิเคชันนี้เปิดให้ใช้โดยสมัครใจ คุณจะเลือกดาวน์โหลดและใช้แอปพลิเคชันนี้หรือไม่ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณแต่เพียงผู้เดียว คุณไม่สามารถถูกบังคับให้ดาวน์โหลดหรือใช้แอปพลิเคชันนี้ หากมีการติดตั้งแอปพลิเคชันนี้บนอุปกรณ์ที่คุณใช้ในที่ทำงาน นายจ้างของคุณควรลบแอปพลิเคชันนี้ทิ้งตามคำขอของคุณ 

การบังคับให้คุณดาวน์โหลดหรือใช้แอปพลิเคชันนี้โดยบุคคล องค์กร หรือหน่วยงานรัฐใดก็ตามถือเป็นการกระทำผิดภายใต้พระราชบัญญัติความเป็นส่วนตัว อย่างไรก็ตาม กรณีนี้ไม่รวมถึงพลเมืองธรรมดาในชีวิตส่วนตัวของพวกเขา ตัวอย่างเช่น ไม่ถือว่าเป็นการกระทำผิดหากญาติหรือเพื่อนขอให้คุณดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้ก่อนไปเยี่ยมบ้านของพวกเขา

ถ้ามีคนบอกฉันว่าฉันต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้?

คุณไม่สามารถถูกบังคับให้ดาวน์โหลดหรือใช้แอปพลิเคชัน COVIDSafe เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมหรือเพื่อขายหรือซื้อสินค้าและบริการ ซึ่งหมายความว่า:

 • ธุรกิจไม่สามารถคิดเงินคุณเพิ่มในการซื้อสินค้าหรือบริการเพียงเพราะคุณไม่ได้ใช้แอปพลิเคชันนี้
 • โรงเรียนไม่สามารถบังคับให้นักเรียนใช้แอปพลิเคชันนี้เพื่อเข้าชั้นเรียน
 • ร้านอาหารไม่สามารถปฏิเสธการให้บริการกับคุณเพียงเพราะคุณไม่มีแอปพลิเคชันนี้
 • เจ้าของบ้านเช่าไม่สามารถบังคับผู้เช่าให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้
 • สายการบินไม่สามารถปฏิเสธที่จะให้คุณบินเพียงเพราะคุณไม่มีแอปพลิเคชันนี้
 • นายจ้างของคุณไม่สามารถปลดคุณ โยกย้ายตำแหน่งงานของคุณโดยสร้างความเสียหายให้กับคุณ ห้ามไม่ให้คุณเข้าไปในที่ทำงาน หรือลดค่าจ้างของคุณเพียงเพราะคุณไม่มีแอปพลิเคชันนี้ (แม้แต่ในกรณีที่คุณใช้โทรศัพท์ของที่ทำงาน)
 • ชมรมกีฬาของคุณไม่สามารถห้ามไม่ให้คุณเล่นกีฬาเพียงเพราะคุณไม่มีแอปพลิเคชันนี้

หากคุณได้รับการบอกกล่าวว่าคุณต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน COVIDSafe คุณสามารถส่งเรื่องร้องเรียนกับเราได้

ถ้าฉันดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน COVIDSafe จะมีการเก็บข้อมูลใดบ้างเกี่ยวกับฉัน?

ถ้าคุณดาวน์โหลดและลงทะเบียนเพื่อใช้แอปพลิเคชัน COVIDSafe จะมีการขอให้คุณกรอกข้อมูลการลงทะเบียน

คุณจะต้องให้ข้อมูลของคุณดังต่อไปนี้:

 • ชื่อ (หรือนามแฝง)
 • หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
 • ช่วงอายุ
 • รหัสไปรษณีย์

ข้อมูลนี้จะช่วยให้มั่นใจได้ว่าเจ้าหน้าที่รัฐหรือเขตการปกครองของคุณมีรายละเอียดของคุณหากคุณได้ติดต่อสัมผัสกับผู้ที่มีเชื้อไวรัส และผู้ที่มีความเปราะบางจะได้รับการติดต่อเป็นกลุ่มแรก เจ้าหน้าที่ติดตามผู้สัมผัสเชื้อจะประเมินระดับความเสี่ยงของคุณตามอายุและความใกล้ชิดของคุณกับกลุ่มก้อนที่เกิดการระบาดที่พบ

คลังข้อมูล COVIDSafe แห่งชาติซึ่งบริหารจัดการโดย Digital Transformation Agency จะส่ง ​ID ผู้ใช้ใหม่ไปที่โทรศัพท์ของคุณทุกสองชั่วโมง ID ผู้ใช้นี้จะถูกเข้ารหัสและจัดเก็บในแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์ของคุณ นอกจากนี้ ID ผู้ใช้จะถูกเก็บไว้ในคลังข้อมูล COVIDSafe แห่งชาติอีกด้วย

แอปพลิเคชันนี้จะใช้สัญญาณบลูทูธทุกหนึ่งนาทีเพื่อตรวจจับและบันทึกรายละเอียดของโทรศัพท์ในบริเวณใกล้เคียงที่กำลังใช้แอปพลิเคชัน COVIDSafe อยู่เช่นกัน กระบวนการนี้เรียกว่า ‘การจับมือทักทายกันแบบดิจิตอล (digital handshake)’ แอปพลิเคชันนี้ไม่มีการใช้ระบบ GPS หรือระบบติดตามตำแหน่งที่ตั้งอื่นใดและไม่มีการบันทึกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ (หรือของผู้อื่นใด)

แอปพลิเคชันนี้จะรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้เกี่ยวกับ digital handshakes ที่ทำกับโทรศัพท์อื่น ๆ ทุกเครื่อง:

 • ยี่ห้อและรุ่นของโทรศัพท์
 • วันที่และเวลาของการติดต่อ
 • ความแรงของสัญญาณบลูทูธ
 • ID ผู้ใช้ที่เข้ารหัสแล้วของโทรศัพท์เครื่องนั้น ๆ

แอปพลิเคชันนี้จะเก็บข้อมูลนี้ในโทรศัพท์ของคุณเป็นเวลา 21 วันและจากนั้นจะลบข้อมูลทิ้งโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม หากผลการตรวจเชื้อโควิด-19 ของคุณเป็นบวกและคุณตกลงที่จะอัพโหลดข้อมูลดังกล่าวในโทรศัพท์ของคุณไปที่คลังข้อมูลแห่งชาติ ข้อมูลนี้จะยังคงถูกเก็บไว้ในคลังข้อมูลเพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ติดตามผู้สัมผัสเชื้อ และข้อมูลจะถูกลบทิ้งหลังจากที่รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาแล้วว่าไม่มีความจำเป็นต้องใช้แอปพลิเคชัน COVIDSafe อีกต่อไป

แอปพลิเคชันนี้จะไม่มีการเก็บข้อมูลชื่อ เบอร์โทรศัพท์ อายุ หรือรหัสไปรษณีย์ของผู้อื่นใด หรือข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งใด ๆ

ขณะที่คุณมีแอปพลิเคชันนี้ในโทรศัพท์ของคุณ ข้อมูล digital handshake ของคุณจะถูกส่งไปยังโทรศัพท์ของผู้ใช้แอปพลิเคชัน COVIDSafe อื่น ๆ หากคุณอยู่ใกล้พวกเขาพอ หากคุณลบแอปพลิเคชันนี้ทิ้ง มันจะหยุดการแลกเปลี่ยนข้อมูล digital handshakes กับผู้ใช้แอปพลิเคชัน COVIDSafe อื่น ๆ และลบข้อมูล digital handshakes ทั้งหมดที่โทรศัพท์ของคุณได้เก็บไว้และไม่ได้ถูกอัพโหลดไปที่คลังข้อมูลแห่งชาติ

คุณสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมว่ามีการเก็บข้อมูลใดบ้างในนโยบายความเป็นส่วนตัวของแอปพลิเคชัน COVIDSafe

แอปพลิเคชัน COVIDSafe จะช่วยปกป้องผู้คนได้อย่างไร?

แอปพลิเคชัน COVIDSafe เป็นเครื่องมือที่ช่วยเร่งความเร็วของกระบวนการติดตามผู้ที่มีโอกาสสัมผัสกับเชื้อไวรัส

การติดตามผู้สัมผัสเชื้อจะเกิดขึ้นไม่ว่าคุณมีแอปพลิเคชันนี้หรือไม่ก็ตาม แต่แอปพลิเคชันนี้สามารถช่วยให้กระบวนการนี้ทำได้ง่ายขึ้นและมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นเพราะแอปพลิเคชันนี้ไม่ต้องอาศัยความทรงจำของคุณว่าคุณได้ติดต่อสัมผัสกับใครบ้างและจะเก็บข้อมูลการติดต่อสัมผัสจากผู้คนที่คุณอาจไม่รู้จัก

แอปพลิเคชันนี้ไม่สามารถปกป้องคุณจากการติดเชื้อไวรัสได้และจะไม่มีการแจ้งเตือนคุณแบบเรียลไทม์หากคุณอยู่ใกล้กับผู้ที่มีเชื้อไวรัส คุณต้องเว้นระยะห่างทางกายและรักษาสุขอนามัยที่ดีไม่ว่าคุณจะมีแอปพลิเคชัน COVIDSafe หรือไม่ก็ตาม

พระราชบัญญัติความเป็นส่วนตัวคุ้มครองข้อมูลที่เก็บรวบรวมผ่านทางแอปพลิเคชัน COVIDSafe อย่างไร?

พระราชบัญญัติความเป็นส่วนตัวได้รับการแก้ไขเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2020 เพื่อคุ้มครองข้อมูลในแอปพลิเคชัน COVIDSafe และในคลังข้อมูล COVIDSafe แห่งชาติ พระราชบัญญัติความเป็นส่วนตัว:

 • ห้ามมิให้มีการบังคับผู้ใดให้ดาวน์โหลดหรือใช้แอปพลิเคชันนี้
 • จำกัดวัตถุประสงค์ของการเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลจากแอปพลิเคชันนี้อย่างเคร่งครัด
 • กำหนดให้ต้องลบข้อมูลทิ้งเมื่อไม่มีความจำเป็นแล้ว

ข้อมูลที่รวบรวมหรือสร้างผ่านแอปพลิเคชัน COVIDSafe สามารถถูกเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยโดยกลุ่มคนดังต่อไปนี้เท่านั้น:

 • เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของรัฐหรือเขตการปกครองที่กำลังติดตามผู้ที่อาจติดต่อสัมผัสกับเชื้อโควิด-19
 • ผู้ดูแลแอปพลิเคชัน COVIDSafe และคลังข้อมูล COVIDSafe แห่งชาติเพื่อให้การทำงานของแอปพลิเคชัน คลังข้อมูล และการติดตามผู้สัมผัสเชื้อเป็นไปได้ด้วยดี และเพื่อตรวจสอบความถูกต้องชอบธรรมของแอปพลิเคชันนี้และคลังข้อมูล
 • สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลแห่งออสเตรเลียและเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้กำกับดูแลการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวเหล่านี้

ข้อมูลที่รวบรวมหรือสร้างผ่านแอปพลิเคชัน COVIDSafe ไม่สามารถเข้าถึงได้โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือถูกนำไปใช้ในกระบวนการศาล ยกเว้นในกรณีที่อาชญากรรมที่ต้องสงสัยเป็นการละเมิดหมวด VIIA ของพระราชบัญญัติความเป็นส่วนตัว

คลังข้อมูล COVIDSafe แห่งชาติตั้งอยู่ในออสเตรเลียและการเก็บหรือส่งข้อมูลไปต่างประเทศถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย

เกิดอะไรขึ้นถ้าข้อมูลของฉันถูกส่งไปยังกรมสาธารณสุขของรัฐหรือเขตการปกครอง?

ข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่ถูกส่งจากคลังข้อมูล COVIDSafe แห่งชาติไปยังกรมสาธารณสุขของรัฐหรือเขตการปกครองหนึ่งยังคงได้รับการคุ้มครองโดยพระราชบัญญัติความเป็นส่วนตัว

ข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่กรมสาธารณสุขของรัฐหรือเขตการปกครองหนึ่งรวบรวมโดยใช้วิธีการอื่นนั้นไม่ได้อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติความเป็นส่วนตัว ตัวอย่างเช่น หากมีผู้ที่คุณทำงานด้วยได้รับการวินัจฉัยว่าติดเชื้อโควิด-19 พวกเขาอาจแจ้งให้ทีมเจ้าหน้าที่ติดต่อผู้สัมผัสเชื้อทราบเกี่ยวกับเพื่อนร่วมงานคนใดก็ได้ที่พวกเขาสัมผัสใกล้ชิดด้วย กรณีนี้จะเกิดขึ้นไม่ว่าคุณมีแอปพลิเคชันนี้หรือไม่ก็ตาม

ข้อมูลใด ๆ ที่ไม่ได้มาจากคลังข้อมูล COVIDSafe แห่งชาติจะต้องมีการจัดการให้สอดคล้องกับกฎหมายความเป็นส่วนตัวที่ใช้ในรัฐหรือเขตการปกครองนั้น ตัวอย่างเช่น หากทีมเจ้าหน้าที่ติดต่อผู้สัมผัสเชื้อโทรศัพท์หาคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลที่คุณให้กับพวกเขาโดยตรงจะได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายความเป็นส่วนตัวที่ใช้ตามปกติกับกรมสาธารณสุขของรัฐหรือเขตการปกครองนั้น

ข้อมูลของฉันจะถูกลบเมื่อใด?

ข้อมูลที่เก็บไว้ในแอปพลิเคชันของคุณเกี่ยวกับการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ (และบันทึก ‘digital handshakes’) จะถูกลบโดยอัตโนมัติหลังจากที่ข้อมูลมีอายุเกิน 21 วัน

คุณสามารถลบแอปพลิเคชันนี้จากโทรศัพท์ของคุณได้ทุกเมื่อ การทำเช่นนี้จะลบข้อมูล digital handshakes ทั้งหมดจากโทรศัพท์ของคุณและโทรศัพท์ของคุณจะหยุดการทำ digital handshakes ครั้งใหม่

นอกจากนี้คุณยังสามารถขอลบข้อมูลการลงทะเบียนของคุณ (ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ ช่วงอายุ และรหัสไปรษณีย์ของคุณ) และบันทึกการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อจากคลังข้อมูล COVIDSafe แห่งชาติได้ด้วยการใช้แบบฟอร์มออนไลน์นี้

คุณไม่สามารถขอลบข้อมูล ‘digital handshake’ ของคุณซึ่งอาจมีการเก็บไว้ในคลังข้อมูล COVIDSafe แห่งชาติอันเป็นผลมาจากการที่มีผู้ใช้รายอื่นอัพโหลดข้อมูลผู้ติดต่อสัมผัสใกล้ชิดของพวกเขาได้ อย่างไรก็ตาม หากข้อมูลการลงทะเบียนของคุณถูกลบทิ้ง การทำเช่นนี้หมายความว่าข้อมูล digital handshakes ใด ๆ ก็ตามที่ถูกอัพโหลดไปที่คลังข้อมูล COVIDSafe แห่งชาติโดยผู้อื่นที่คุณได้มีการติดต่อสัมผัสใกล้ชิดด้วยจะไม่สามารถถูกเชื่อมต่อกลับไปถึงตัวคุณได้

หลังจากที่รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขได้พิจารณาแล้วว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้แอปพลิเคชัน COVIDSafe เพื่อป้องกันหรือควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสอีกต่อไปแล้ว ข้อมูลทั้งหมดในคลังข้อมูล COVIDSafe แห่งชาติจะถูกลบทิ้งทันทีที่สามารถทำได้และจะมีการแจ้งให้ผู้ใช้แอปพลิเคชันทราบ

ใครทำหน้าที่กำกับดูแลการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวสำหรับแอป COVIDSafe?

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลแห่งออสเตรเลีย (OAIC) มีหน้าที่กำกับดูแลอย่างเป็นอิสระภายใต้พระราชบัญญัติความเป็นส่วนตัว และกำลังเฝ้าติดตามและออกระเบียบกฎเกณฑ์ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติความเป็นส่วนตัวที่ใช้ควบคุมแอปพลิเคชัน COVIDSafe

เรามีอำนาจในการ:

 • ดำเนินการตรวจสอบ
 • สืบสวนคำร้องเรียน
 • ออกคำสั่งให้มีการจ่ายค่าชดเชยให้กับบุคคลที่ได้รับความเสียหายจากการแทรกแซงความเป็นตัวของพวกเขา
 • ยื่นร้องให้มีการลงโทษทางแพ่งแก่บุคคลหรือองค์กรที่ละเมิดกฎหมายความเป็นส่วนตัว
 • ส่งต่อเรื่องให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจหากเราคิดว่าเกิดการก่ออาชญากรรมขึ้น
 • ส่งต่อเรื่องให้กับผู้บังคับใช้กฎหมายความเป็นส่วนตัวของรัฐและเขตการปกครองหากมีความเหมาะสม

ฉันสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวได้อย่างไร?

หากคุณเชื่อว่ามีบุคคลหรือองค์กรใดได้ละเมิดกฎหมายใหม่เรื่องแอปพลิเคชัน COVIDSafe  คุณสามารถ:

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่งเรื่องร้องเรียนกับ OAIC ดูเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

ฉันสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากที่ใด?

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำงานของแอปพลิเคชัน COVIDSafe ไปที่เว็บไซต์แอปพลิเคชัน COVIDSafe ของกระทรวงสาธารณสุข

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้พระราชบัญญัติความเป็นส่วนตัวสำหรับแอปพลิเคชัน COVIDSafe โปรดติดต่อเราผ่านทางแบบฟอร์มสอบถามออนไลน์ หรือโทร 1300 363 992