شکایت مربوط به نقض حریم شخصی داده‌های مهاجرت

سابقه

در 10 فبروری 2014، وزارت مهاجرت و حفاظت سرحدی (حالا وزارت امور داخله) (وزارت)، اشتباهاً یک راپور بازداشت را در ویب‌سایت خود نشر نمود که حاوی معلومات شخصی در آن بود (نقض داده‌ها).

این راپور حاوی معلومات شخصی همه 9,258 نفری بود که در تاریخ 31 جنوری 2014 در بخش بازداشت مهاجرت بودند.

در تاریخ 30 آگوست 2015، از طرف همه اشخاصی که معلومات آنها از جانب وزارت اشتباهاً به نشر رسیده است (اعضای گروپ‌)، شکایت از جانب نماینده به دفتر کمیشنر معلومات آسترالیا (OAIC) ​​ارسال شد. در این شکایت از وزارت تقاضا شده است معذرت‌خواهی نموده و غرامت تادیه کند.

در 9 فبروری 2018، مشاور حقوقی اصلی نماینده شاکی به OAIC اطلاع داد که مراجع آنها درگذشته است. در 10 اکتوبر 2018، کمیشنر تصمیم گرفت نماینده شاکی اصلی با یک عضو دیگر گروپ‌ (نماینده شاکی) طبق ماده 38B(1) قانون حفظ حریم شخصی 1988 (Cth) (قانون حفظ حریم شخصی) جایگزین شود. اسلاتر (Slater) و گوردون (Gordon) منحیث نماینده شاکی اقدام می‌کنند. معلومات مربوط به اسلاتر و گوردون در ویب‌سایت آنها موجود است.

در 24 جنوری 2018، کمیشنر با اطلاعیه (اطلاعیه) اعلان نمود که اگر اعضای این گروپ‌ اعتقاد دارند که در نتیجه نقض داده‌ها متحمل نقص و خسارت شده‌اند و می‌خواهند بطور بالقوه بتوانند برای این نقص و خسارت غرامت دریافت نمایند، باید معلوماتی در مورد نقص و خسارت خود را الی ساعت 4:00 بعد از چاشت 19 اپریل 2018 به OAIC ارسال نمایند.

مهلت جواب‌گویی به اطلاعیه الی 19 اکتوبر 2018 تمدید شد. OAIC در تاریخ مقرر به بعضی از اعضای گروپ‌، مهلت بیشتری داد و ارسال الی تاریخ 22 اپریل 2019 نهایی شد.

تصمیم

در 11 جنوری 2021، کمیشنر تحت ماده 52 قانون حفظ حریم شخصی (تصمیم) یک مصوبه‌ را صادر نمود.

تصمیم مشخص کرد که:

 • در نتیجه نقض داده‌ها، این وزارت رفتاری را انجام داده است که در حریم شخصی اشخاص تداخل ایجاد نموده است؛ و
 • اعضای گروپی که اظهارات خود و/یا شواهد مربوط به نقص و خسارت را در جواب به اطلاعیه ارائه نموده اند (اعضای مشارکت‌کننده گروپ‌)، به طریقه ای که کمیشنر تعیین می‌کند، غرامت دریافت می‌کنند.

کمیشنر تعیین نمود که غرامت مطابق با کتگوری‌‌های نقص و خسارت مندرج در جدول ذیل (جدول 1)، به اعضای مشارکت‌کننده گروپ‌ تادیه می‌شود.

جدول 1

جدول کتگوری‌‌های نقص و خسارت اعضای گروپ‌ و مبلغ غرامت مربوطه

کتگوری‌ ضرر غیر اقتصادی

+ ضرر اقتصادی

(محاسبه مورد به مورد)

0

شخص اظهارات و/یا شواهدی را ارسال نکرده است که بتواند نقص و خسارت ناشی از نقض داده را اثبات کند

1

اضطراب عمومی، هراس، تشویش یا شرمندگی، ناشی از نقض داده‌ها

2

اضطراب متوسط​​، ترس، درد و رنج، پریشانی یا تحقیر، ناشی از نقض داده‌ها، که ممکن است علایم جزئی فزیولوژیکی ازقبیل بی‌خوابی یا سردردی را ایجاد نماید و باعث انجام مشاوره با یک متخصص صحی شود

3

اضطراب شدید یا دراز مدت، ترس، درد و رنج، بی‌قراری یا تحقیر، ناشی از نقض داده‌ها، که ممکن است صدمه روحی یا صدمه دیگری را ایجاد نماید، و ممکن است باعث یک دوره تداوی تجویز شده ذریعه یک داکتر عمومی شود

4

ایجاد یا تشدید یک وضعیت صحت روانی در نتیجه نقض داده‌ها، که باعث مراجعه به یک متخصص صحت روانی برای تداوی شده است

5

نقص و خسارت شدید ناشی از نقض داده‌ها

کتگوری‌ ضرر غیر اقتصادی

کتگوری‌ 0: $0

کتگوری‌ 1: $500 - $4000

کتگوری‌ 2: $4001 - $8000

کتگوری‌ 3: $8001 - $12 000

کتگوری‌ 4: $12 001 - $20 000

کتگوری‌ 5: > $20,000

جدول 1 برای کمک به محاسبه مبلغ غرامت مربوط به ضرر غیر‌اقتصادی تهیه شده است. هدف آن کمک به محاسبه خسارات ناشی از ضرر اقتصادی نیست. ضرر اقتصادی به اعضای مشارکت‌کننده گروپ‌ تادیه می‌شود که ادعا نموده‌اند در نتیجه نقض داده‌ها متحمل ضرر اقتصادی شده‌اند و شواهدی برای اثبات این ضرر ارائه داده‌اند. خسارات ناشی از ضرر اقتصادی بصورت موردی ارزیابی می‌شود.

این تصمیم پروسه ای را تعیین می‌کند که در زمان ارزیابی و نهایی ساختن ادعاهای اعضای مشارکت‌کننده گروپ‌ برای جبران نقص و خسارت ناشی از نقض داده‌ها، از جانب وزارت تعقیب می‌شود.

بطور خلاصه، این پروسه بشمول موارد ذیل است:

 • وزارت مبلغ غرامت برای هر یک از اعضای مشارکت‌کننده گروپ‌ را بر بنیاد موارد ارسالی و/یا شواهد مربوط به نقص و خسارت ارائه شده و مطابق با جدول کتگوری‌‌های تهیه شده برای انعکاس ادعاهای اعضای گروپ‌ و کمک به محاسبه مبلغ غرامت مربوط به ضررهای غیر اقتصادی تعیین می‌کند
 • وزارت میزان پیشنهادی غرامت و شواهد مربوط به عضو مشارکت‌کننده گروپ‌ و یا نماینده آنها را ارزیابی نموده و خواستار موافقت آنها با مبلغ غرامت است
 • در صورتي كه وزارت و عضو گروپ‌ در مورد ميزان غرامت به یک توافقی نرسند، ممكن است وزارت مبلغ غرامت را مجددا ارزيابي نموده و موافقت عضو مشاركت‌كننده گروپ‌ يا نماينده آنها در مورد مقدار مبلغ غرامت در ارزيابي مجدد را درخواست نماید
 • تا آنجا که طرفین نتوانند در مورد کتگوری‌ جدولی که عضو مشارکت‌کننده گروپ‌ بعد از ارزیابی مجدد به آن منصوب می‌شود به توافق برسند و اسناد و شواهد ارائه شده از جانب هر یک از طرفین برای نظریات متفاوت وجود داشته باشد، ارجاع بیشتر باید از طریق ارزیابی متخصص صورت گیرد، مگر در مواردی که عضو مشارکت‌کننده گروپ‌ در مدت 28 روز بعد از دریافت ارزیابی، یا در مدت 28 روز بعد از دریافت ارزیابی مجدد (در صورت وجود) به ارزیابی خوانده جواب نداده باشد. همچنان وزارت می‌تواند در هر زمانی بعد از ارزیابی مقدماتی، موضوع را برای ارزیابی متخصص ارجاع دهد.

کمیشنر مبلغ غرامت قابل تادیه برای هرگونه ادعایی که در ختم پروسه حل نشده باقی مانده است را اعلان خواهد نمود.

کمیشنر دریافته است که اعضای گروپی که قبل از وقت تعیین شده اظهارات و/یا شواهد را به OAIC ارائه نکرده و از این کار انصراف نداده‌اند، اثبات نکرده‌اند که در اثر اختلال در حریم شخصی خود متحمل نقص یا خسارت شده‌اند، و اعلان نموده است که انجام اقدامات بعدی در مورد آن اشخاص نامناسب است.

سوالات متداول

من مطمئن نیستم که این تصمیم برای من تطبیق می‌شود یا خیر

اگر از نیمه شب 31 جنوری 2014 در بخش بازداشت مهاجرت در سرزمین اصلی آسترالیا یا جزیره کریسمس (Christmas Island) بوده‌اید و لغو عضویت در شکایت از جانب نماینده را انتخاب نکردید، تصمیم مربوطه شما را منحیث «عضو گروپ» شامل می‌شود.

اعضای گروپ‌، 5,867 نفری که در بخش بازداشت مهاجرت و دیگر محل‌های بازداشت (از جمله 3،967 نفر در بخش بازداشت مهاجرت سرزمین اصلی و 1,900 نفر در بخش بازداشت مهاجرت جزیره کریسمس) و همچنان 3،391 نفری که در جامعه تحت تعیین محل اقامت، مطابق با نیمه شب 31 جنوری 2014 بوده‌اند را شامل می‌شود.

آیا به همه اعضای گروپ‌ باید غرامت تادیه شود؟

خیر.

به آن عده از اعضای گروپ‌ که اظهارات خود را ارائه داده و/یا شواهدی را در جواب به اطلاعیه ارائه کرده‌اند که نشان می‌دهد عضو گروپ‌در نتیجه نقض داده متحمل نقص و خسارت شده است، به طریقه ای که کمیشنر تعیین می‌کند، غرامت تادیه می‌شود.

آن عده از اعضای گروپ‌ که قبل از وقت تعیین شده اظهارات و/یا شواهدی مبنی بر نقص و خسارت را به OAIC ارائه نکرده و از این کار انصراف نداده‌اند، ثابت نکرده‌اند که در اثر تداخل در حریم شخصی آنها متحمل نقص یا خسارت شده‌اند. بنابراین، به آنها غرامت تادیه نمی‌شود.

چی‌قسم می‌توانم بدانم که به من غرامت تادیه می‌شود؟

به آن عده از اعضای گروپ‌ که اظهارات خود را ارائه داده و/یا شواهدی را در جواب به اطلاعیه ارائه کرده‌اند که نشان می‌دهد عضو گروپ‌ در نتیجه نقض داده متحمل نقص و خسارت شده است، به طریقه ای که کمیشنر تعیین می‌کند، غرامت تادیه می‌شود.

اگر شما یکی از این اعضای مشارکت‌کننده گروپ‌ هستید، وزارت به شما مکتوب ارسال می‌کند تا در مورد ارزیابی ادعای شما به شما اطلاع دهد و به شما فرصتی برای پذیرش یا رد ارزیابی آنها می‌دهد.

اگر مطمئن نیستید جزء اعضای گروپ‌ هستید که قرار است به طریقه ای که کمیشنر تعیین می‌کند غرامت دریافت کنند، می‌توانید با OAIC از طریق ایمیل enquiries@oaic.gov.au ارتباط برقرار نمایید.

مراحل بعدی چیست؟

اگر شما یکی از اعضای مشارکت‌کننده گروپ‌ هستید،مرحله بعدی این است که وزارت برای ارائه معلومات ذیل به شما مکتوب بنویسد:

 • ارزیابی آن از کتگوری‌ نقص و خسارت ادعای شما با توجه به جدول 1
 • ارزیابی آن از مبلغ غرامت قابل تادیه به شما برای ضرر غیر اقتصادی و/یا اقتصادی
 • دلایل آن برای ارزیابی، و
 • فورمه ای كه ذریعه شما تكميل مي‌شود تا موافقت يا عدم موافقت شما را با ارزيابي گروپ‌ نشان دهد.

بعد از دریافت ارزیابی وزارت، 28 روز فرصت خواهید داشت تا به ارزیابی جواب دهید. اگر به وقت بیشتری برای بررسی ارزیابی ضرورت دارید، لطفا با وزارت در تماس شوید تا مدت زمان بیشتری را درخواست نمایید.

اگر با ارزیابی وزارت موافق باشم چی می‌شود؟

اگر با ارزیابی وزارت در رابطه با غرامت ادعای خود موافق هستید، می‌توانید فورمه جواب ارائه شده از جانب وزارت به همراه ارزیابی را خانه‌پری نمایید. در فورمه جواب شما باید به وزارت اطلاع دهید که با ارزیابی موافق هستید، در این صورت وزارت در مدت زمان معقولی مبلغ توافق شده غرامت را به اکَونت بانکی ارائه شده شما حواله می‌کند. بطور کلی، منوط به تأیید Medicare در مورد هرگونه تعهدات بازپرداخت، در صورت ضرورت، این موضوع در مدت 14 روز بعد از حصول توافق اتفاق می‌افتد.

تعهدات بازپرداخت و اطلاع‌رسانی در مورد بعضی از خدمات حرفوی که به شما ارائه شده‌اند اما ذریعه Medicare تادیه شده‌اند، بوجود می‌آید. معلومات بیشتر در ذیل ارائه شده است. اعطای غرامت ممکن است بر پرداخت‌های دریافتی Centrelink تأثیر بگذارد.

شما باید فورمه جواب را 28 روز بعد از دریافت ارزیابی وزارت، به وزارت دوباره ارسال نمایید.

اگر من با ارزیابی وزارت مخالف باشم چی می‌شود؟

اگر با ارزیابی وزارت در رابطه با غرامت ادعای خود مخالف هستید، باید فورمه جواب ارائه شده از جانب وزارت را خانه‌پری نمایید تا مشخص سازید که ارزیابی آنها را رد می‌کنید. شما باید فورمه جواب را 28 روز بعد از دریافت ارزیابی وزارت، به وزارت دوباره ارسال نمایید.

در بیشتر موارد، وزارت ادعای غرامت شما را دوباره ارزیابی می‌کند و فرصت دیگری برای پذیرش یا رد ارزیابی مجدد آنها به شما می‌دهد. در بعضی موارد، وزارت ممکن است تصمیم بگیرد که ادعای شما را به ارزیابی متخصص به جای ارزیابی مجدد ارجاع دهد. بعد از دریافت ارزیابی مجدد وزارت، 28 روز دیگر فرصت دارید که آن را بپذیرید یا رد نمایید. مجددا اگر به وقت بیشتری برای بررسی ارزیابی مجدد ضرورت دارید، لطفا با وزارت در تماس شوید تا مدت زمان بیشتری را درخواست نمایید.

اگر ارزیابی مجدد وزارت را به این دلیل رد نمایید که با کتگوری موجود در جدول که به آن منصوب شده‌اید مخالف هستید، و شواهدی در رابطه با نظریات مختلف ذریعه طرفین ارائه شده باشد، می توان از طریق ارزیابی متخصص، اظهارات بیشتری را ارائه داد. در بعضی موارد، ممکن است وزارت تصمیم بگیرد که به جای آن ادعای شما را به جای ارزیابی مجدد به ارزیابی متخصص ارجاع دهد.

اگر به ارزیابی وزارت یا ارزیابی مجدد آن جواب ندهم، چی می‌شود؟

منوط به اعلان هرگونه تمدید مهلت، اگر در مدت 28 روز بعد از دریافت ارزیابی، به ارزیابی وزارت جواب ندهید، یا در مدت 28 روز بعد از دریافت ارزیابی مجدد، به ارزیابی مجدد وزارت (در صورت وجود) جواب ندهید، وزارت به OAIC اعلان می‌کند که شما جوابی نداده‌اید و کمیشنر نسبت به اعلان مبلغ غرامت مربوط به ادعای شما اقدام خواهد نمود.

ارزیابی متخصص چیست؟

ارزیابی متخصص بشمول یک شخص ثالث مستقل است که ارزیابی را انجام می‌دهد. متخصص با استفاده از تخصص و دانش خود ارزیابی را بر بنیاد شواهد ارائه شده از جانب طرفین انجام می‌دهد.

چی‌قسم متخصص/ها انتخاب می‌شوند؟

این متخصص/ها مستقل خواهند بود و دارای صلاحیت و تجربه مناسب برای انجام وظیفه تعیین شده، همانطور که ذریعه OAIC مشخص شده است، خواهند بود.

متخصص/ها از جانب وزارت و اسلاتر و گوردون (در مجموع طرفین) انتخاب می‌شوند. زمانی که طرفین در مورد متخصص/ها تصمیم گرفتند، طرفین نام متخصص/ها، جزئیات سوابق، صلاحیت‌ها و تجربیات و توضیح مختصری درباره علت مناسب بودن آنها را برای تأیید کمیشنر معلومات در اختیار OAIC قرار می‌دهند.

متخصص چی‌قسم ارزیابی خود را انجام می‌دهد؟

متخصص توصیه‌های خود را مطابق با معیارات ارزیابی ضرر اقتصادی و غیر اقتصادی ارائه شده در تصمیم کمیشنر موجود در اینجا ارائه می‌دهد.

متخصص مبلغی را برای ضررهای اقتصادی و/یا غیر اقتصادی ادعا شده از جانب عضو مشارکت‌کننده گروپ‌ تعیین می‌کند. متخصص میزان خسارات مربوط به ضرر غیر اقتصادی را با استناد به جدول 1 فوق تعیین می‌کند.

جدول 1 برای کمک به محاسبه مبلغ غرامت مربوط به ضرر غیر‌اقتصادی تهیه شده است. هدف آن کمک به محاسبه خسارات ناشی از ضرر اقتصادی نیست. زیان‌های ناشی از ضرر اقتصادی بصورت موردی ارزیابی می‌شود.

پروسه ارزیابی متخصص بصورت کتبی انجام می‌شود. متخصص بر بنیاد موارد ذیل، مبلغ توصیه شده جهت اعطا به عضو مشارکت کننده گروپ‌ را در ارزیابی اعلان می‌کند:

 • اظهارات و/یا شواهد مربوط به نقص و خسارت ارائه شده از جانب عضو مشارکت‌کننده گروپ‌ به OAIC قبل از مهلت تعیین شده در اطلاعیه
 • ارزیابی وزارت و دلایل آن
 • ارزیابی مجدد وزارت (در صورت وجود) و دلایل آن
 • هر گونه معلومات موجود در فورمه/های جواب عضو مشارکت‌کننده گروپ‌.

متخصص توصیه‌ها و دلایل مربوطه خود را مستقیما به OAIC ارائه می‌دهد و کاپی آن به طرفین ارائه می‌شود.

آیا به من فرصتی داده می‌شود تا قبل یا بعد از ارزیابی آن‌ها، اظهارات یا شواهد بیشتری را به متخصص ارائه دهم؟

خیر.

طرفین هیچ فرصتی نخواهند داشت که اظهارات یا شواهد بیشتری را بصورت شفاهی یا کتبی به متخصص ارائه دهند.

آیا ارزیابی متخصص لازم‌الاجرا است؟

خیر.

ارزیابی به حیث یک توصیه تأثیرگذار خواهد بود و برای طرفین لازم الاجرا نخواهد بود.

آیا به من فرصتی داده می‌شود که ارزیابی متخصص را قبول یا رد کنم؟

بلی.

حقوقی برای ارائه اظهارات یا شواهد در جواب به ارزیابی متخصص وجود نخواهد داشت. با این صورت، شما این فرصت را خواهید داشت که ارزیابی متخصص را بپذیرید یا رد نمایید.

اگر با ارزیابی متخصص موافق باشم چی می‌شود؟

اگر با ارزیابی متخصص موافق هستید، باید موافقت خود را به وزارت اعلان نمایید. اگر وزارت نیز با ارزیابی موافقت کند، در یک دوره زمانی معقول مبلغ توافق شده غرامت را به شما تادیه می‌کند. بطور کلی، منوط به تأیید Medicare در مورد هرگونه تعهدات بازپرداخت، در صورت ضرورت، این موضوع در مدت 14 روز بعد از حصول توافق اتفاق می‌افتد.

تعهدات بازپرداخت و اطلاع‌رسانی در مورد بعضی از خدمات حرفوی که به شما ارائه شده‌اند اما ذریعه Medicare تادیه شده‌اند، بوجود می‌آید. معلومات بیشتر در ذیل ارائه شده است.

اگر من و یا وزارت با ارزیابی متخصص موافق نباشیم، چی می‌شود؟

اگر شما با ارزیابی متخصص در رابطه با مطالبه خود موافق نیستید، باید مخالفت خود را به کمیشنر اعلان کنید. متناوبا، ممکن است وزارت با ارزیابی متخصص در مورد مطالبه شما مخالف باشد. در هر دو صورت، کمیشنر مبلغ غرامت مربوط به ادعای شما را تعیین خواهد نمود. این اتفاق در زودترین فرصت، اما حداکثر الی 12 ماه بعد از تاریخ تصمیم رخ خواهد داد.

بعد از اعلان تصمیم، وزارت مبلغ غرامت تعیین شده ذریعه کمیشنر را در مدت زمان معقولی به شما تادیه می‌کند. بطور کلی، منوط به تأیید Medicare در مورد هرگونه تعهدات بازپرداخت، در صورت ضرورت، این موضوع در مدت 14 روز بعد از اطلاع از تصمیم اتفاق می‌افتد.

نقش نماینده شاکی چیست؟

نماینده شاکی، شکایت مربوط به حریم شخصی را به نمایندگی از اعضای گروپ‌ به OAIC ارائه داده و نماینده منافع اعضای گروپ‌ می‌باشد. اسلاتر (Slater) و گوردون (Gordon) منحیث نماینده شاکی اقدام می‌کنند.

در حالی که بطور کلی نماینده شاکی در پروسه مدیریت مطالبات اعضای گروپ‌، ازقبیل انتخاب متخصص/ها با وزارت و کمک به نهایی ساختن مکاتبات الگو با اعضای مشارکت‌کننده گروپ‌، همکاری داشته و خواهد داشت، نقشی در فیصله هر یک از مطالبات ندارد.

نقش وزارت چیست؟

نقش وزارت این است که:

 • ارزیابی کند که این مطالبه، در کدام کتگوری‌ از نقص و خسارت در جدول 1 قرار می‌گیرد
 • مبلغ غرامت قابل تادیه برای مطالبه را پیشنهاد دهد
 • در مورد مبلغ غرامت با هر یک از اعضای مشارکت‌کننده گروپ‌ توافق کند
 • در صورت علاقمندی، ارزیابی مجدد برای مطالبه مورد مجادله را انجام دهد
 • متخصص/ها را با نماینده شاکی انتخاب نماید و متخصص/ها را برای تأیید به کمیشنر ارائه دهد
 • در شرایط خاص، در ارزیابی متخصص با عضو گروپ‌ اشتراک نماید
 • در رابطه با مطالباتی که حل نشده باقی مانده‌اند، OAIC را رهنمایی کند.

نقش کمیشنر چیست؟

کمیشنر پروسه را بررسی نموده و مبلغ غرامت قابل تادیه برای هرگونه ادعایی که در ختم پروسه حل نشده باقی مانده است را تعیین خواهد نمود.

در نظارت بر پروسه، کمیشنر می‌تواند طرزلعمل‌های دیگری را (در صورت وجود) ارائه دهد، چرا که فکر می‌کند این موارد در رابطه با طرز تعیین صلاحیت عضو مشارکت‌کننده گروپ‌ برای انجام تادیه تحت تصمیم و یا طرز تعیین هرگونه اختلاف در مورد صلاحیت عضو مشارکت‌کننده گروپ‌ برای تادیه، منصفانه هستند.

چی‌قسم دریافت مزایای Medicare در گذشته بر تادیه غرامت تأثیر می‌گذارد؟

تعهدات بازپرداخت و اطلاعیه در مورد بعضی از خدمات حرفوی که به شما ارائه شده‌اند اما مصرف آنها ذریعه Medicare تادیه شده‌ است، بوجود می‌آید.

اگر مبلغ غرامت داده شده به شما در نتیجه نقض داده‌ها بیش از $5,000 باشد و شما دارنده کارت Medicare باشید، قبل از تادیه هرگونه غرامت به شما، باید اطلاعیه مزایای گذشته را از Medicare درخواست نمایید. اولین قدم در درخواست اطلاعیه مزایای گذشته، درخواست بیانیه سوابق Medicare (Medicare History Statement) است. با مراجعه به ویب‌سایت ذیل می‌توانید بیانیه سوابق Medicare را درخواست نمایید: https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/forms/mo026.

آیا اعطای غرامت بر پرداختی‌های Centrelink من تأثیر می‌گذارد؟

اعطای غرامت به شما ممکن است بر هرگونه پرداختی دریافتی شما از Centrelink تأثیر بگذارد. اگر پرداخت‌های Centrelink را دریافت می‌کنید، باید از طریق نمبر 1800 777 653 یا 131 202 (خدمات تلیفونی چند لسانه) با Centrelink در تماس شوید تا درباره هرگونه تأثیر بر شرایط شخصی خود صحبت نمایید.

از کجا می‌توانم کمک رایگان دریافت کنم؟

بخش حقوقی پناهندگان

ایمیل: refugeelegal@refugeelegal.org.au

تلیفون: (03) 9413 0100

چهارشنبه یا جمعه

10 قبل‌ازچاشت الی 2 بعد از چاشت

یا

اگر در ویکتوریا (Victoria) زندگی می‌کنید:

مرکز منابع پناهجویان (Asylum Seeker Resource Centre)

ایمیل: legal_triage@asrc.org.au

تلیفون: (03) 9274 9827

دوشنبه یا پنجشنبه

2 بعد از چاشت الی 4 بعد از چاشت

اگر در نیوساوت ولز (New South Wales) و یا قلمروی پایتختی آسترالیا (Australian Capital Territory) زندگی می‌کنید و یا در بخش بازداشت کوئینزلند (Queensland) هستید:

کمپنی خدمات پناهندگی و مشاوره پناهندگان (آسترالیا)

ایمیل: admin@racs.org.au

تلیفون: (02) 8355 7227

اگر در آسترالیای جنوبی (South Australia) و یا تاسمانی (Tasmania) زندگی می‌کنید:

بخش حقوقی پناهندگان

ایمیل: refugeelegal@refugeelegal.org.au

تلیفون: (03) 9413 0100

چهارشنبه یا جمعه

10 قبل‌ازچاشت الی 2 بعد از چاشت

بخش حقوقی پناهندگان

ایمیل: refugeelegal@refugeelegal.org.au

تلیفون: (03) 9413 0100

چهارشنبه یا جمعه

10 قبل‌ازچاشت الی 2 بعد از چاشت

اگر در قلمروی شمالی (Northern Territory) زندگی می‌کنید:

کمپنی خدمات پناهندگی و مشاوره پناهندگان (آسترالیا)

ایمیل: admin@racs.org.au

تلیفون: (02) 8355 7227

یا

اگر در آسترالیای غربی (Western Australia) زندگی می‌کنید:

بخش حقوقی پناهندگان

ایمیل: refugeelegal@refugeelegal.org.au

تلیفون: (03) 9413 0100

چهارشنبه یا جمعه

10 قبل‌ازچاشت الی 2 بعد از چاشت

یا

بخش حقوقی جامعه Circle Green (Circle Green Community Legal)

ایمیل: migration@circlegreen.org.au

تلیفون: (08) 6148 3636

بصورت حضوری:

سه‌شنبه صرفاً بین 2-5 بعد از چاشت در

مراکز پناهجویان (Asylum Seeker Hub)

Riverview Church

1 Thorogood Street

Burswood WA 6100

اگر در آسترالیا (Australia) بازداشت هستید:

مرکز منابع پناهجویان (Asylum Seeker Resource Centre)

ایمیل: legal_triage@asrc.org.au

تلیفون: (03) 9274 9827

دوشنبه یا پنجشنبه

2 بعد از چاشت الی 4 بعد از چاشت

اگر در کوئینزلند زندگی می‌کنید یا اگر سازمان‌های فوق‌الذکر قادر به جواب‌گویی به سوالات شما نیستند، می‌توانید با موارد ذیل در تماس شوید:

وکلای اسلاتر و گوردون (Slater and Gordon Lawyers)

ایمیل: databreach@slatergordon.com.au

تلیفون: (03) 9602 8658

معلومات بیشتر

اگر در این مورد کدام سوال دیگری دارید، می‌توانید از طریق ارسال ایمیل به آدرس enquiries@oaic.gov.au با OAIC در تماس شوید.

اگر به کمک OAIC به یک لسانی غیر از لسان انگلیسی ضرورت دارید، لطفا از طریق نمبر 131 450 با خدمات ترجمه کتبی و همزمان در تماس شوید و بعداً 1300 363 992 را درخواست نمایید. در حال حاضر OAIC روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه از ساعت 10 قبل‌ازچاشت الی 4 بعد از چاشت سوالات تلیفونی را جواب می‌دهد.

کمک در ترجمه بصورت رایگان

این وزارت طوری تنظیم می‌کند که تمامی مکاتبات خود به یکی از 20 لسان متذکره در ذیل ترجمه شود. در اوایل مراحل، وزارت با شما در تماس می‌شود و از شما می‌خواهد مشخص نمایید که آیا می‌خواهید ارتباطات را به لسانی غیر از انگلیسی دریافت نمایید یا خیر.

همچنان وزارت طوری تنظیم می‌کند تا هر معلوماتی که شما به یکی از لسان های ذیل به آن ارسال می‌کنید، به انگلیسی ترجمه شود.

وزارت مصرف این خدمات ترجمه را به عهده خواهد داشت.