شکایت حریم خصوصی از نقض داده های مهاجرت

تاریخچه

در تاریخ 10 فوریه 2014، اداره مهاجرت و حفاظت مرزی (که اکنون به عنوان "وزارت امور داخلی" شناخته می شود) (وزارت)، به اشتباه در وبسایت خود یک گزارش مربوط به بازداشتگاه ها را که حاوی اطلاعات شخصی بود منتشر کرد(نقض داده ها).

این گزارش حاوی اطلاعات شخصی تمام 9258 نفری بود که در تاریخ 31 ژانویه 2014 در بازداشت مهاجرت بودند.

در تاریخ 30 آگوست 2015 ، شکایتی به نمایندگی از طرف همه افرادی که اطلاعات آنها به اشتباه توسط وزارت (اعضای گروه) منتشر شده بود، به دفتر کمیساریای اطلاعات استرالیا  (OAIC) ​​ تسلیم شد. این شکایت از وزارت تقاضای عذرخواهی و غرامت کرده بود.

در 9 فوریه 2018، وکیل نماینده اولیه شاکیان به OAIC اطلاع داد که موکل آنها درگذشته است. در 10 اکتبر 2018، کمیساریا تصمیم گرفت طبق ماده 38B(1) قانون حریم خصوصی 1988 (Cth) (قانون حریم خصوصی) فرد دیگری را از بین اعضای دیگر گروه بجای نماینده اصلی شاکیان (شاکی نماینده) جایگزین کند. اسلاتر و گوردون برای شاکی نماینده فعالیت می کنند. اطلاعات مربوط به اسلاتر و گوردون در وب سایت آنها موجود است.

در 24 ژانویه 2018، کمیساریا (اطلاعیه) اعلام کرد که اگر اعضای گروه معتقدند که در نتیجه نقض داده ها متحمل ضرر یا زیانی شده اند و می خواهند فرصت بالقوه جبران خسارت آن را داشته باشند، لازم است اطلاعات مربوط به ضرر و زیان خود را تا ساعت 4:00 بعد از ظهر در 19 آوریل 2018 به OAIC تسلیم نمایند.

مهلت پاسخگویی به اطلاعیه تا 19 اکتبر 2018 تمدید شد. OAIC  به برخی از اعضای گروه در تاریخ سررسید، مهلت های بیشتری را اعطا کرد و اعتراضها در 22 آوریل 2019 نهایی شد.

رای

در 11 ژانویه 2021، کمیساریا تحت ماده 52 قانون حریم خصوصی رایی را صادر کرد (رای).

این رای چنین تشخیص داد که:

 • در نتیجه نقض داده ها، این وزارتخانه رفتاری را انجام داده است که حریم خصوصی افراد  را زیرپا گذاشته است ؛ و
 • به آن دسته از اعضای شاکی که در پاسخ به اطلاعیه مزبور، اعتراض خود را تسلیم کرده و یا شواهد مربوط به ضرر و زیان خود را ارائه نموده اند (اعضای گروه شکایت کننده) به روشی که کمیساریا تعیین می کند، غرامت پرداخت می شود.

کمیساریا تعیین کرد که مطابق با دسته بندی های ضرر و زیان مندرج در جدول زیر به اعضای گروه شاکی غرامت پرداخت شود (جدول 1).

جدول 1

جدول طبقه بندی ضرر و زیان وارده به اعضای گروه شاکی و مقدار غرامت مربوطه

طبقه بندی خسارات غیر اقتصادی

+ خسارات اقتصادی

(محاسبه پرونده به پرونده)

0

فرد اعتراض و یا مدارکی را تهیه و ارائه نکرده است که بتواند زیان یا خسارت ناشی از نقض داده را اثبات کند

 

1

اضطراب عمومی، هراس، نگرانی یا  شرمساری  ناشی از نقض داده ها

 

2

اضطراب  متوسط، ترس، درد و رنج، پریشانی یا تحقیر ناشی از نقض داده ها، که ممکن است منجر به علایم خفیف فیزیولوژیکی از جمله بیخوابی یا سردرد شده و به نیاز به مشاوره با پزشک سلامتی بیانجامد

 

3

اضطراب شدید یا طولانی، ترس، درد و رنج، پریشانی یا تحقیر ناشی از نقض داده ها، که ممکن است منجر به آسیب روانی یا آسیب های دیگر شده و ممکن است منجر به نیاز به انجام دوره درمانی با یک پزشک عمومی شود

 

4

ایجاد یا تشدید شرایط سلامت روانی در نتیجه نقض داده ها، که برای درمان آن مراجعه به متخصص بهداشت روان لازم باشد

 

5

آسیب یا خسارت شدید ناشی از نقض داده ها

 

طبقه بندی خسارات غیر اقتصادی

گروه 0: 0 دلار

گروه 1: 500 دلار – 4000 دلار

گروه 2: 4001 دلار – 8000 دلار

گروه 3: 8001 دلار – 12000 دلار

گروه 4: 12001 دلار- 20000 دلار

گروه 5: بیش از 20000 دلار

جدول 1 برای کمک به محاسبه جبران خسارات غیر اقتصادی تهیه شده است و برای محاسبه خسارات ناشی از ضرر اقتصادی نیست. ضرر اقتصادی به اعضای گروه شاکی که ادعا کرده اند در نتیجه نقض داده ها متحمل ضرر اقتصادی شده اند و شواهدی را برای اثبات این ضرر ارائه داده اند پرداخت خواهد شد. خسارات ناشی از ضرر اقتصادی به صورت موردی ارزیابی می شود.

این رای فرآیندی را تعیین می کند که وزارت باید برای ارزیابی و نهایی کردن ادعاهای اعضای گروه شاکی برای جبران ضرر یا خسارت ناشی از نقض داده ها از آن پیروی نماید.

به طور خلاصه، این فرآیند شامل موارد زیر است:

 • وزارت مبلغ غرامت برای هر عضو گروه شاکی را بر اساس اعتراض و یا ارائه مدارک مربوط به ضرر یا خسارت و مطابق با جدول دسته بندی که برای انعکاس ادعاهای اعضای گروه و کمک به محاسبه جبران خسارت غیر اقتصادی تهیه شده، تعیین می نماید.
 • وزارت در ارتباط با ارزیابی مقدار پیشنهادی غرامت و شواهد مربوطه با عضو گروه شاکی یا نماینده آنها مکاتبه نموده و نسبت به جلب موافقت آنها در مورد میزان غرامت اقدام می نماید.
 • در مواردی که وزارت و عضو گروه درمورد میزان غرامت توافق ننمایند، وزارتخانه می تواند مجدداً میزان غرامت را ارزیابی نموده و با عضو گروه شاکی یا نماینده آنها درمورد میزان ارزیابی مجدد غرامت توافق کند.
 • پس از ارزیابی مجدد، در مواقعی که طرفین نتوانند در مورد طبقه بندی ای که عضو گروه شاکی در آن قرار گرفته به توافق برسند، و طرفین برای نظرات متفاوت ارائه شده  دارای شواهدی باشند، رسیدگی بیشتر باید از طریق ارزیابی تخصصی صورت بگیرد، مگر در مواردی که عضو گروه شاکی در مدت 28 روز پس از دریافت ارزیابی، یا در مدت 28 روز پس از دریافت ارزیابی مجدد (در صورت وجود) به ارزیابی اعتراضی نکند. وزارت همچنین می تواند در هر زمان پس از ارزیابی مقدماتی، موضوع را برای ارزیابی تخصصی ارجاع دهد.

کمیساریا میزان خسارت قابل پرداخت برای کلیه ادعاهایی که در پایان رسیدگی حل نشده باقی مانده است را اعلام خواهد کرد.

کمیساریا تشخیص  داد که آن دسته از اعضای گروه که پیش از موعد مقرر ادعایی را مطرح  نکردند و یا  شواهدی را به OAIC ارائه  ندادند اما انصراف ندادند ، اثبات نکرده اند که در اثر تداخل در حریم خصوصی، متحمل ضرر و زیان شده اند، و اعلام نمود که انجام اقدامات بعدی در مورد آن افراد بی مورد است.

سوالات متداول

من مطمئن نیستم که رای درمورد من اعمال می شود یا خیر

اگر در نیمه شب 31 ژانویه 2014 در بازداشتگاه مهاجرت در سرزمین اصلی استرالیا یا جزیره کریسمس بودید و از عضویت در شکایت نماینده انصراف نداده اید، این رای به عنوان "عضو گروه" به شما نیز تسری می یابد.

اعضای گروه شامل 5867 نفری هستند که در بازداشتگاههای مهاجرتی و محل های نگهداری جایگزین بودند (شامل 3،967 نفر در بازداشت مهاجرت در سرزمین اصلی و 1900 بازداشت مهاجرت در جزیره کریسمس) و همچنین 3،391 نفر که در محل اقامت تعیین شده ، تا نیمه شب 31 ژانویه 2014 زندگی می کرده اند.

آیا به همه اعضای گروه باید غرامت پرداخت شود؟

خیر

به اعضای گروه که اعتراض خود را تسلیم نموده و یا شواهدی را در پاسخ به اطلاعیه صادره ارائه کرده که نشان می دهد عضو گروه در نتیجه نقض داده متحمل ضرر یا خسارتی شده است، به شیوه ای که کمیساریا تعیین می کند، غرامت پرداخت می شود.

اعضای گروه که در موعد مقرر اعتراض و یا شواهد مربوط به ضرر یا خسارت خود را به OAIC ارائه نکرده و از این موضوع انصراف نداده اند، ثابت نکرده اند که در اثر تداخل در حریم خصوصی آنها متحمل ضرر یا زیان شده اند. بنابراین به آنها غرامت پرداخت نمی شود.

چگونه می توانم بفهمم که به من غرامت پرداخت می شود؟

به اعضای گروه که اعتراض خود را تسلیم نموده و یا شواهدی را در پاسخ به اطلاعیه ارائه کرده که نشان می دهد عضو گروه در نتیجه نقض داده متحمل ضرر یا خسارتی شده است ، به روشی که کمیساریا تعیین می کند، غرامت پرداخت می شود.

اگر شما یکی از اعضای این گروه شاکی هستید ، وزارت نامه ای برای شما ارسال می کند تا در مورد ارزیابی ادعای شما به شما اطلاع دهد و به شما فرصتی برای پذیرش یا اعتراض به ارزیابی آنها داده می شود.

اگر مطمئن نیستید جزو اعضای گروه هستید که قرار است به روشی که کمیساریا تعیین کرده غرامت دریافت نمایند، می توانید با OAIC از طریق ایمیل enquiries@oaic.gov.au تماس بگیرید.

مراحل بعدی چیست؟

اگر شما یکی از اعضای گروه شاکی هستید، مرحله بعدی این است که وزارت برای مطلع نمودن شما نامه ای بنویسد:

 • ارزیابی طبقه ای که ضرر یا زیان ادعا شده شما با توجه به جدول 1 در آن قرار می گیرد
 • ارزیابی میزان غرامت قابل پرداخت به شما برای خسارت غیر اقتصادی و یا خسارت اقتصادی
 • دلایل استفاده شده در ارزیابی، و
 • فرمی که شما باید برای نشان دادن موافقت یا عدم توافق خود با ارزیابی وزارت آن را تکمیل نمایید

پس از دریافت ارزیابی گروه 28 روز فرصت خواهید داشت تا به ارزیابی پاسخ دهید. اگر به زمان بیشتری برای بررسی ارزیابی نیاز دارید، لطفاً با وزارت تماس بگیرید ومدت زمان بیشتری را درخواست کنید.

اگر با ارزیابی وزارت موافق هستم چه باید بکنم؟

اگر با ارزیابی وزارتخانه برای جبران ادعای خود  موافق هستید، می توانید فرمی که وزارت همراه با ارزیابی انجام شده ارسال نموده است را تکمیل کنید. در فرم پاسخ شما باید به وزارت اطلاع دهید که با ارزیابی موافق هستید، در این صورت وزارت در مدت زمان متعارفی مبلغ توافق شده غرامت را به حساب بانکی معرفی شده شما پرداخت می کند. به طور   معمول، این امر ظرف 14 روز پس از حصول توافق صورت می گیرد، منوط به تأیید بیمه درمانی (مدیکر) در مورد هرگونه تعهدات بازپرداخت، در صورت مرتبط بودن.

در برخی از خدمات حرفه ای که به شما ارائه شده اند اما توسط  بیمه درمانی (مدیکر) پرداخت شده اند یکسری تعهدات بازپرداخت  و اطلاع رسانی بوجود می آید. اطلاعات بیشتر در زیر ارائه شده است. اعطای غرامت ممکن است بر پرداخت های سنترلینک که دریافت می کنید تأثیر بگذارد.

شما باید فرم پاسخ را طی 28 روز پس از دریافت ارزیابی، به وزارت برگردانید.

اگر من با ارزیابی وزارت مخالف باشم چه باید بکنم؟

اگر با ارزیابی وزارت برای جبران ادعای خود مخالف هستید، باید فرم پاسخ ارائه شده توسط وزارت را پر کنید تا نشان دهد که ارزیابی آنها را رد می کنید. شما باید فرم پاسخ را در مدت 28 روز پس از دریافت ارزیابی، به وزارت برگردانید.

در بیشتر موارد، وزارت ادعای جبران خسارت شما را دوباره ارزیابی می کند و فرصت بیشتری برای پذیرش یا رد ارزیابی مجدد آنها به شما می دهد. در بعضی موارد، وزارت ممکن است تصمیم بگیرد که به جای ارزیابی مجدد، ادعای شما را برای ارزیابی تخصصی ارجاع دهد. بعد از دریافت ارزیابی مجدد وزارت، 28 روز دیگر فرصت دارید که آن را بپذیرید یا رد کنید. مجدداً، اگر برای بررسی ارزیابی مجدد به زمان بیشتری نیاز دارید، لطفاً با وزارت تماس بگیرید و زمان بیشتری را درخواست کنید.

اگر ارزیابی مجدد وزارت را به این دلیل که در دسته بندی جدولی که درآن قرار گرفته اید اختلاف نظر دارید رد کنید و مدارکی برای اختلاف نظرهای طرفین ارائه شود، رسیدگی بیشتر طریق ارزیابی تخصصی صورت می گیرد. در برخی موارد، وزارت ممكن است به جای ارزیابی مجدد، ادعای شما را برای ارزیابی تخصصی ارجاع دهد.

اگر به ارزیابی یا ارزیابی مجدد وزارت پاسخ ندهم، چه اتفاقی می افتد؟

مشروط به اعطای هرگونه تمدید مهلت، اگر در طی 28 روز پس از دریافت ارزیابی، به ارزیابی وزارت پاسخ ندهید، یا در طی 28 روز پس از دریافت ارزیابی مجدد وزارت (در صورت وجود) به آن پاسخ ندهید، وزارت به OAIC اطلاع می دهد که شما پاسخی نداده اید و کمیساریا نسبت به اعلام مقدار جبران خسارت برای ادعای شما اقدام خواهد کرد.

ارزیابی تخصصی چیست؟

ارزیابی تخصصی شامل ارزیابی یک کارشناس شخص ثالث مستقل است. کارشناس با استفاده از تخصص و دانش خود ارزیابی را براساس شواهد ارائه شده توسط طرفین انجام می دهد.

چگونه کارشناس (ها) انتخاب می شوند؟

این کارشناس(ها) مستقل خواهند بود و برای انجام وظیفه تعیین شده همانطور که توسط OAIC مشخص شده است، دارای صلاحیت و تجربه مناسب هستند.

کارشناس(ها) توسط وزارت و اسلاتر و گوردون (در مجموع طرفین) انتخاب می شوند. هنگامی که طرفین در مورد کارشناس(ها) تصمیم گرفتند، اطلاعاتی شامل نام کارشناس(ها)، جزئیات سوابق، مدارک و تجربیات و توضیح مختصری درباره دلیل مناسب بودن آنها را برای تأیید کمیساریا در اختیار OAIC  قرار می دهند.

کارشناس چگونه ارزیابی خود را انجام می دهد؟

کارشناس توصیه های خود را مطابق با معیارهای ارزیابی ضرر اقتصادی و غیر اقتصادی ارائه شده در رای کمیساریا که در اینجا آمده است، ارائه می دهد.

کارشناس مبلغی را برای خسارات اقتصادی و یا غیر اقتصادی ادعا شده توسط عضو گروه شاکی مشخص می کند. کارشناس میزان خسارات وارده برای ضرر غیر اقتصادی را با استناد به جدول 1 فوق تعیین می کند.

جدول 1 برای کمک به محاسبه جبران خسارات غیر اقتصادی تهیه شده است و برای کمک به محاسبه خسارات ناشی از ضرر اقتصادی نیست. خسارات ناشی از ضرر اقتصادی به صورت موردی ارزیابی می شود.

فرآیند ارزیابی تخصصی به صورت مکتوب انجام می شود. کارشناس بر اساس موارد زیر ارزیابی را انجام داده و مبلغی را که باید به عضو گروه شاکی اعطا شود اعلام می نماید:

 • اعتراض تسلیمی و یا شواهد مربوط به ضرر یا خسارت ارائه شده توسط عضو گروه شاکی که پیش از مهلت مقرر در اطلاعیه به OAIC ارسال شده است
 • ارزیابی وزارت و مبانی آن
 • ارزیابی مجدد وزارت (در صورت وجود) و مبانی آن
 • هر گونه اطلاعات موجود در فرم (های) پاسخ نامه عضو گروه شاکی.

کارشناس نظریه کارشناسی و دلایل خود را مستقیماً به OAIC تسلیم نموده و کپی آن را برای طرفین ارسال می کند.

آیا به من فرصتی داده می شود تا قبل یا بعد از ارزیابی، اظهارات یا شواهد بیشتری را به کارشناس ارائه دهم؟

خیر

طرفین فرصتی نخواهند داشت که ادعاها یا شواهد بیشتری را به صورت شفاهی یا کتبی به کارشناس ارائه دهند.

آیا ارزیابی کارشناس الزام آور است؟

خیر

ارزیابی به عنوان یک نظریه کارشناسی تأثیرگذار خواهد بود و برای طرفین لازم الاجرا نخواهد بود.

آیا به من فرصت داده می شود ارزیابی کارشناس را قبول یا رد کنم؟

بلی

در پاسخ به ارزیابی کارشناس شما حقی برای طرح ادعا یا ارائه شواهد نخواهید داشت. با این وجود، شما این فرصت را خواهید داشت که ارزیابی کارشناس را بپذیرید یا رد کنید.

اگر با ارزیابی کارشناس موافق باشم چه باید بکنم؟

اگر با ارزیابی کارشناس موافق هستید، باید به وزارت اطلاع دهید که موافق هستید. اگر وزارت نیز با ارزیابی موافقت کند، وزارت در مدت زمان متعارفی مبلغ توافق شده غرامت را به شما پرداخت می کند. به طور  معمول، این امر ظرف مدت 14 روز پس از توافق اتفاق می افتد، منوط به تأیید بیمه درمانی (مدیکر) در مورد هرگونه تعهدات بازپرداخت، در صورت مرتبط بودن.

در برخی از خدمات حرفه ای که به شما ارائه شده اند اما توسط  بیمه درمانی پرداخت شده اند اند یکسری تعهدات بازپرداخت  و اطلاع رسانی بوجود می آید. اطلاعات بیشتر در زیر ارائه شده است.

اگر من یا وزارت با ارزیابی کارشناس مخالف باشیم، چه می شود؟

اگر با ارزیابی کارشناس در خصوص ادعای خود مخالف هستید، باید به کمیساریا اطلاع دهید که مخالف هستید. وزارت نیز به نوبه خود ممکن است با ارزیابی کارشناس در مورد ادعای شما مخالف باشد. در هر دو شرایط، کمیساریا میزان خسارت ادعای شما را تعیین می کند. این امر در سریع ترین زمان ممکن و حداکثر 12 ماه از تاریخ رای صورت خواهد گرفت.

پس از صدور رای، وزارت میزان خسارت تعیین شده توسط کمیساریا را در مدت زمان متعارفی به شما پرداخت می کند. به طور کلی، این امر ظرف مدت 14 روز پس از توافق اتفاق می افتد، منوط به تأیید بیمه درمانی در مورد هرگونه تعهدات بازپرداخت، در صورت مرتبط بودن.

نقش شاکی نماینده چیست؟

شاکی نماینده، شکایت نقض حریم خصوصی را به نمایندگی از طرف اعضای گروه به OAIC ارائه داده و منافع اعضای گروه را نمایندگی می کند. اسلاتر و گوردون برای شاکی نماینده فعالیت می کنند.

در حالی که شاکی نماینده بطور کلی در فرآیند مدیریت ادعاهای اعضای گروه  مانند انتخاب کارشناس(ها) با وزارت و کمک به نهایی کردن نمونه مکاتبات با اعضای گروه شاکی مشارکت داشته و خواهد داشت، نقشی در حل و فصل ادعا به صورت فردی ندارد.

نقش وزارت چیست؟

نقش وزارت بدین شرح می باشد:

 • ارزیابی کردن طبقه ای که ضرر یا خسارات ادعا شده مطابق جدول 1 بالا درآن واقع می شود
 • پیشنهاد مقدار غرامت قابل پرداخت برای ادعای مطرح شده
 • اقدام در جهت جلب توافق در مورد میزان غرامت با هر یک از اعضای گروه شاکی
 • در صورت تمایل اقدام به انجام ارزیابی مجدد درخصوص ادعای مورد مناقشه
 • انتخاب کارشناس(ها) به اتفاق شاکی نماینده و معرفی کارشناس(ها) به کمیساریا برای تأیید
 • در شرایط خاص استفاده از ارزیابی تخصصی برای اعضای گروه
 • مطلع نمودن OAIC در مورد ادعاهایی که حل نشده باقی مانده اند.

نقش کمیساریا چیست؟

کمیساریا نظارت بر روند کار و تعیین میزان غرامت قابل پرداخت برای هرگونه ادعایی که در پایان روند حل نشده باقی مانده است را برعهده دارد.

در نظارت بر فرآیندکار، کمیساریا در صورت صلاحدید می تواند دستورالعمل های دیگری (در صورت لزوم) در رابطه با روشی که عضو گروه شاکی در اثبات حق خود برای دریافت مبلغی مطابق با  رای بکار می برد، یا روشی برای حل و فصل اختلاف نظرات در مورد استحقاق یک عضو گروه شاکی برای دریافت مبلغ غرامت، صادر نماید.

چگونه دریافت مزایای بیمه درمانی (مدیکر) در گذشته بر پرداخت غرامت تأثیر می گذارد؟

تعهدات بازپرداخت و اطلاع رسانی در برخی از خدمات حرفه ای که به شما ارائه شده اند اما توسط  بیمه درمانی پرداخت شده اند بوجود می آید.

اگر میزان غرامت اعطا شده به شما در نتیجه نقض داده ها بیش از 5000 دلار باشد و شما دارنده کارت بیمه درمانی (کارت مدیکر) باشید، قبل از پرداخت هرگونه خسارت به شما، باید اعلامیه مزایای  پیشین را از بیمه درمانی بخواهید. نخستین گام برای درخواست اعلامیه مزایای  پیشین، درخواست سوابق صورتحسابهای بیمه درمانی است.  شما می توانید سوابق صورت حسابهای خود را با مراجعه به وب سایت زیر درخواست کنید:

https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/forms/mo026

آیا اعطای غرامت بر پرداخت های سنترلینک من تأثیر می گذارد؟

اعطای غرامت به شما ممکن است بر پرداخت هایی که از سنترلینک که دریافت می کنید تأثیر بگذارد. اگر پرداخت های سنترلینک را دریافت می کنید، باید با سنترلینک با شماره های 1800777653 یا 131202 (خدمات تلفنی چند زبانه) تماس بگیرید تا درباره تأثیرات آن بر شرایط شخصیتان صحبت کنید.

از کجا می توانم کمک رایگان دریافت کنم؟

اگر در ویکتوریا زندگی می کنید:

مرکز اطلاع رسانی پناهجویان

ایمیل:

legal_triage@asrc.org.au

PHONE: (03) 9274 9827

دوشنبه تا پنج شنبه

2 بعدازظهر تا 4 بعد از ظهر

یا مشاوره پناهندگی

ایمیلrefugeelegal@refugeelegal.org.au

PHONE: (03) 9413 0100

چهارشنبه یا جمعه

10 صبح تا 2 بعد از ظهر

 

اگر در ایالت نیوساوث ویلز یا قلمرو پایتخت استرالیا زندگی می کنید یا در بازداشتگاه ایالت کویینزلند هستید:

شرکت مشاوره پناهندگی و خدمات پرونده (استرالیا)

ایمیل: admin@racs.org.au

تلفن : (02) 8355 7227

 

اگر در استرالیای جنوبی یا تازمانیا زندگی می کنید:

مشاوره پناهندگی

ایمیل: refugeelegal@refugeelegal.org.au

تلفن: (03) 9413 0100

چهارشنبه یا جمعه

10 صبح تا 2 بعداز ظهر

  

اگر در ایالت سرزمین های شمالی زندگی می کنید:

شرکت مشاوره پناهندگی و خدمات پرونده (استرالیا)

ایمیل : admin@racs.org.au

تلفن : (02) 8355 7227

مشاوره پناهندگی

ایمیل : refugeelegal@refugeelegal.org.au

تلفن : (03) 9413 0100

چهارشنبه یا جمعه

10 صبح تا 2 بعداز ظهر

اگر در ایالت استرالیای غربی زندگی می کنید:

شرکت مشاوره جامعه حلقه سبز

ایمیل : migration@circlegreen.org.au

تلفن : (08) 6148 3636

به صورت حضوری: :

تنها سه شنبه ها بین 2-5 بعدازظهر در مرکز پناهجویان

Riverview Church

1 Thorogood Street

Burswood WA 6100

مشاوره پناهندگی

ایمیل : refugeelegal@refugeelegal.org.au

تلفن : (03) 9413 0100

چهارشنبه یا جمعه

10 صبح تا 2 بعداز ظهر

اگر در استرالیا در بازداشت هستید:

مرکز اطلاع رسانی پناهجویان

ایمیل : legal_triage@asrc.org.au

تلفن : (03) 9274 9827

دوشنبه تا پنج شنبه

2 بعدازظهر تا 4 بعد ازظهر

  

اگر در کویینزلند زندگی می کنید یا سازمان های فوق الذکر قادر به پاسخگویی سوالات شما نیستند می توانید با اطلاعات زیر تماس بگیرید:

وکلای اسلاتر وگوردون

ایمیل : databreach@slatergordon.com.au

تلفن : (03) 9602 8658

  

اطلاعات بیشتر

اگر در این مورد سوال دیگری دارید، می توانید با OAIC از طریق ایمیل به آدرس enquiries@oaic.gov.au تماس بگیرید.

اگر به زبانی به غیر از انگلیسی به کمک OAIC نیاز دارید، لطفاً با شماره 131450 با خدمات ترجمه کتبی و شفاهی تماس بگیرید و سپس با شماره 1300363992 تماس بگیرید. در حال حاضر OAIC  روزهای سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه از ساعت 10 صبح تا 4 بعد از ظهر به درخواست های تلفنی پاسخ می دهد.

کمک ترجمه رایگان

این وزارت ترتیبی اتخاذ می کند که کلیه مکاتبات آن به یکی از 20 زبان ذکر شده در زیر ترجمه شود. در شروع مراحل رسیدگی، وزارت با شما تماس گرفته و می خواهد که مشخص کنید آیا مایلید مکاتبات خود را به زبانی غیر از انگلیسی دریافت کنید.

وزارت همچنین ترتیبی می دهد تا هر گونه اطلاعات ارسالی  در یکی از زبانهای زیر به زبان انگلیسی ترجمه شود.

وزارت هزینه های مربوط به این ترجمه ها را برعهده می گیرد.